PSYKOLOG I TROMSØPrivatpraktiserende psykologvirksomhet med høy kompetanse
Sentral og diskret beliggenhet, med gratis parkering i innendørs garasjeanlegg
Helt ny og moderne klinikk, som møter alle krav til lydisolering, miljø og pasientvern
Ingen henvisning fra lege er påkrevd - ikke offentlig refusjonsavtale
VÅRE TJENESTER

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor vårt fagfelt.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi som behandling for psykiske plager og utfordringer.

PARTERAPI

Vi tilbyr parterapi i form av bistand i vanskelige livssituasjoner

BEHANDLING

Vi har kompetanse innen barn-, ungdom-, voksen- og eldrepsykologi

SELVUTVIKLING

Vi hjelper deg på veien videre og tilbyr bistand til selvutvikling.

TIMESPRIS

  • Avbestilling av time må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Etter dette tidspunkt vil det faktureres full timesbetaling for avtalen.
NOK 1050  ,-

DOBBELTIME

  • Avbestilling av time må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Enkeltimer har 45 minutters varighet, dobbeltimer 90 minutter.
NOK  1950  ,-

VÅRE ANSATTE

Tom J. Johnsen er autorisert psykolog. Han er 41 år, har tatt sin 6-årige profesjonsutdanning via Universitetet i Tromsø, og har hovedsaklig erfaring fra arbeid med voksne og ungdom, samt nevropsykologiske utredninger. Han har god klinisk erfaring med de aller fleste plager av psykologisk art, som for eksempel utmattelse, angst, traumer, nedstemthet, søvnvansker, personlighetsproblematikk og relasjonsvansker. I tillegg jobber Tom mot en doktorgrad innenfor temaet klinisk behandling, i et prosjekt som per 2020 har resultert i fire publiserte artikler i høyt anerkjente internasjonale tidsskrift.
I terapien benyttes elementer fra blant annet kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness (oppmerksomt nærvær), skjematerapi, psykodynamisk terapi, og interpersonlig terapi.

Viktoria Olsen er autorisert psykolog. Hun er 31 år, og har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø.
Viktoria har erfaring fra behandling av forskjellige typer lette og moderate psykiske lidelser i det offentlige. Hun har vært spesielt mye innom utmattelsesproblematikk, depresjon, angst, traumer, insomnia, livskriser, utbrenthet m.m.
Viktoria har kompetanse innen kognitiv behandling. Hun har gjennomført kurs i den retning, samt innefor feltet suicidalitet. Som psykolog føler Viktoria seg bekvem med å møte mennesker i alle kategorier i den terapeutiske samtalen. Hun er geniunt interessert i å bidra til en positiv utvikling for den enkelte klient, og er meget ansvarsfull og pliktoppfyllende når det kommer til å ivareta mennesker i en sårbar fase av livet.

KONTAKT OSS

Den enkleste måten å oppnå kontakt er ved å sende en e-post, eller benytte kontaktskjemaet på denne siden. Du kan selvfølgelig også ringe eller sende SMS. Det kan være noe ventetid ved telefonhenvendelser, da vi mesteparten av dagen sitter opptatt med pasientarbeid. Vi vil imidlertid ringe tilbake så snart som mulig.