PSYKOLOG I TROMSØPrivatpraktiserende psykologvirksomhet med kort ventetid
Gratis parkering
Sentral, men diskret beliggenhet
Ingen henvisning fra lege er påkrevd - ikke offentlig refusjonsavtale

VÅRE TJENESTER

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor vårt fagfelt.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi som behandling for psykiske plager og utfordringer.

PARTERAPI

Vi tilbyr parterapi i form av bistand i vanskelige livssituasjoner

BEHANDLING

Vi har kompetanse innen barn-, ungdom-, voksen- og eldrepsykologi

SELVUTVIKLING

Vi hjelper deg på veien videre og tilbyr bistand til selvutvikling.

TIMESPRIS

  • Avbestilling av timer må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Etter dette tidspunkt vil det faktureres full timesbetaling for avtalen.
NOK 980 ,-

DOBBELTIME

  • Grunnet retningslinjer knyttet til personvern, ber vi deg om å ikke sende sensitiv informasjon via e-post.
NOK  1850 ,-

PRICING TABLE

VÅRE ANSATTE

Tom J. Johnsen er autorisert psykolog. Han er 40 år, har tatt sin 6-årige profesjonsutdanning via Universitetet i Tromsø, og har hovedsaklig erfaring fra arbeid med voksne og ungdom, samt nevropsykologiske utredninger. Han har god klinisk erfaring med de aller fleste plager av psykologisk art, som for eksempel utmattelse, angst, traumer, nedstemthet, søvnvansker, personlighetsproblematikk og relasjonsvansker. I tillegg jobber Tom mot en doktorgrad, gjennom et prosjekt som så langt har resultert i fire publiserte artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift.

I terapien benyttes elementer fra blant annet; kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness (oppmerksomt nærvær), skjematerapi, psykodynamisk terapi, og interpersonlig terapi

Line Fristad er autorisert psykolog. Hun er 33 år, og har har fullført sin 6-årige utdannelse ved Universitetet i Tromsø. Line har en bred faglig bakgrunn, der hun blant annet har erfaring fra BUP (barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), ATV (alternativ til vold), samt flere år i psykiatritjenesten.

Line har terapeutisk erfaring med de fleste typer psykologiske plager, som f.eks. depressive, relasjonelle og angstrelaterte problemstillinger, og har spesielt god kompetanse innenfor traumebehandling. Hun behersker flere forskjellige terapeutiske teknikker, som for eksempel EMDR, eksponering og kognitiv restrukturering.

KONTAKT OSS

Den enkleste måten å oppnå kontakt er ved å sende en e-post. Du kan selvfølgelig også ringe eller sende SMS. Det kan være noe ventetid ved telefonhenvendelser, da vi mesteparten av dagen sitter opptatt med pasientarbeid. Vi vil imidlertid ringe tilbake så snart som mulig.