PSYKOLOG I TROMSØPrivatpraktiserende psykologvirksomhet med kort ventetid
Gratis parkering i innendørs garasjeanlegg
Sentral og topp moderne klinikk (ferdigstilt 2019), med diskret beliggenhet
Ingen henvisning fra lege er påkrevd - ikke offentlig refusjonsavtale

VÅRE TJENESTER

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor vårt fagfelt.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi som behandling for psykiske plager og utfordringer

PARTERAPI

Vi tilbyr parterapi i form av bistand i vanskelige livssituasjoner

BEHANDLING

Vi har kompetanse innen barn-, ungdom-, voksen- og eldrepsykologi

SELVUTVIKLING

Vi hjelper deg på veien videre og tilbyr bistand til selvutvikling

TIMESPRIS

  • Avbestilling av timer må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Etter dette tidspunkt vil det faktureres full timesbetaling.
NOK 1000 ,-

DOBBELTIME

  • Grunnet nye retningslinjer knyttet til personvern, ber vi deg om å ikke sende sensitiv informasjon via e-post (for eksempel  personnummer).
NOK  1900 ,-

PRICING TABLE

VÅRE ANSATTE

Tom J. Johnsen er autorisert psykolog. Han er 41 år, har tatt sin 6-årige profesjonsutdanning via Universitetet i Tromsø, og har hovedsaklig erfaring fra arbeid med voksne og ungdom, samt nevropsykologiske utredninger. Han har god klinisk erfaring med de aller fleste plager av psykologisk art, som for eksempel utmattelse, angst, traumer, nedstemthet, søvnvansker, personlighetsproblematikk og relasjonsvansker. I tillegg jobber Tom mot en doktorgrad, gjennom et prosjekt som så langt har resultert i fire publiserte artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift.
I terapien benyttes en eklektisk framgangsmåte, med elementer fra blant annet; kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness (oppmerksomt nærvær), skjematerapi, psykodynamisk terapi, og interpersonlig terapi.

Viktoria Olsen er autorisert psykolog. Hun er 31 år, og har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø. 
Viktoria har erfaring fra behandling av  forskjellige typer lette og moderate psykiske lidelser i det offentlige. Hun har vært spesielt mye innom utmattelsesproblematikk, depresjon, angst, traumer, insomnia, livskriser, utbrenthet m.m. 
Viktoria har kompetanse innen kognitiv behandling. Hun har gjennomført kurs i den retning, samt innefor feltet suicidalitet.                                        Som psykolog føler Viktoria seg bekvem med å møte mennesker i alle kategorier i den terapeutiske samtalen. Hun er geniunt interessert i å bidra til en positiv utvikling for den enkelte klient, og er meget ansvarsfull og pliktoppfyllende når det kommer til å ivareta mennesker i en sårbar fase av livet.

KONTAKT OSS

Den enkleste måten å oppnå kontakt på er ved å sende en e-post, gjerne ved å benytte kontaktskjemaet til høyre (post@psykologtromso.no). Du kan også ringe eller sende SMS (tlf 41015103). Det må påregnes noe ventetid ved telefonhenvendelser, da vi mesteparten av dagen er opptatt med pasientarbeid. Klinikkens adresse er: Storgata 168, 9008 Tromsø.