PSYKOLOG I TROMSØPrivatpraktiserende psykologvirksomhet med høy kompetanse og kort ventetid
Sentral og diskret beliggenhet, med gratis parkering i innendørs garasjeanlegg.
Helt ny og moderne klinikk, som møter alle krav til lydisolering, miljø og pasientvern.
Ingen henvisning fra lege er påkrevd - ikke offentlig refusjonsavtale.

VÅRE TJENESTER

Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor vårt fagfelt.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi som behandling for psykiske plager og utfordringer.

PARTERAPI

Vi tilbyr parterapi i form av bistand i vanskelige livssituasjoner

BEHANDLING

Vi har kompetanse innen barn-, ungdom-, voksen- og eldrepsykologi

SELVUTVIKLING

Vi hjelper deg på veien videre og tilbyr bistand til selvutvikling.

TIMESPRIS

  • Enkelt time tilsvarer 45 min.
  • Avbestilling av time må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Etter dette tidspunkt vil det faktureres full timesbetaling for avtalen.
NOK 1000  ,-

DOBBELTIME

  • Dobbeltime tilsvarer 90 min.
  • Avbestilling av time må gjøres senest ett døgn (24 timer) før den aktuelle avtalens starttidspunkt. Etter dette tidspunkt vil det faktureres full timesbetaling for avtalen.
NOK  1900  ,-

PRICING TABLE

VÅRE ANSATTE

Tom J. Johnsen er autorisert psykolog. Han er 40 år, har tatt sin 6-årige profesjonsutdanning via Universitetet i Tromsø, og har hovedsaklig erfaring fra arbeid med voksne og ungdom, samt nevropsykologiske utredninger. Han har god klinisk erfaring med de aller fleste plager av psykologisk art, som for eksempel utmattelse, angst, traumer, nedstemthet, søvnvansker, personlighetsproblematikk og relasjonsvansker. I tillegg leder Tom for tiden et større forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Tromsø, noe som per 2018 har resultert i fire internasjonalt publiserte artikler.

I terapien benyttes elementer fra blant annet; kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness (oppmerksomt nærvær), skjematerapi, psykodynamisk terapi, og interpersonlig terapi.

Pia S.Entner er autorisert psykolog og utdannet ved Universitet i Tromsø. Hun er 32 år gammel, og har erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, samt kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E). Hun har erfaring innen utredning og behandling av ulike psykiske lidelser knyttet til depresjon, utbrenthet, krevende livssituasjoner, angst, personlighetsproblematikk, relasjonsvansker, traumer og spiseforstyrrelser. Pia har også erfaring med nevropsykologisk utredning av autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og ADHD. I terapi benyttes individuelt tilpassede elementer fra ulike behandlingstilnærminger som emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness (oppmerksomt nærvær).

KONTAKT OSS

Den enkleste måten å oppnå kontakt er ved å sende en e-post. Du kan selvfølgelig også ringe eller sende SMS. Det kan være noe ventetid ved telefonhenvendelser, da vi mesteparten av dagen sitter opptatt med pasientarbeid. Vi vil imidlertid ringe tilbake så snart som mulig.